ИСТРА – РУСЕ ООД подписа договор по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

ИСТРА – РУСЕ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-5177-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на

Read more